Yeni Araçlar Yeni Araçlar Yeni Araçlar Yeni Araçlar Yeni Araçlar Yeni Araçlar Yeni Araçlar Yeni Araçlar
   
   
   
" Diğer Çalışmalar " Albümü
 
Piri Reis'in portresinden yapılmış 50 TL manevi parası 1513-
Haydar Aliyev portresi İstanbul Deniz Müzesi'nin koleksiyonu
Haydar Ailyev yağlı boya çalışması
Azerbaycan Olağanüstü Hal Bakanı Korgeneral Kemalettin Hayda
Sultan Abdülhamit yağlı boya çalışması